FIT i git

Da li bi student FIT-a uz pomoć ovog materijala mogao početi koristiti "git" ?

agile_git.pdf View this file

Ako neko u kontekstu odgovara na gornje pitanje želi uživo probati https://gitlab.knowhow.out.ba, neka pošalje email na hernad@bring.out.ba za otvaranje account-a.

 

866 views and 0 responses