Toolbox nove generacije developera

agile_command_line.pdf View this file
Prihvaćen je i moj posljednji seminarski rad.

Ostaje još Završni rad, pa da se "FIT" i ja poselamimo.

Sreća će biti uzajamna, aBd.

445 views and 0 responses