Meteor - rethink javascript web applications

http://player.vimeo.com/video/51620604

Meteor pokazuje da dobra i jednostavna rješenja mogu praviti samo najbolji. 

Dobro i jednostavno je teško postići. A kada se ipak dostigne - izgleda tako prirodno.

Meteor javascript web framework

Respect.

1157 views and 0 responses