Seminarski rad iz predmeta "Projekat": "Unapređenje informacionog sistema na primjeru jedne kompanije"

Rad definitivno nije "master piece", ali ima interesantnih segmenata.

PRO_F18-1.pdf View this file

Interesantan dio je taj da je insipirisan je ponudom realnom kupcu.

Treba napomenuti da je u svrhu zadovoljenja forme i sadržaja rada par stvari "nadodano" - izmišljeno. Ali, većina je ipak temeljena na realnom slučaju. 

Iz današnje perspektive, kada je ta ponuda i realizovana, korisno je napraviti analizu koje su od navedenih teza tačne a koje netačne.

1180 views and 0 responses