PeB seminarski rad - web shop sa recommender systemom

PeB(*) seminarski rad je obuhvatio implementaciju e-commerce web shop rješenja sa ugrađenim recommender engine-om. Korištene komponente su open source software.

Fokus rada je bio "recomender" sistem. Web shop je stoga služio prvenstveno kao poligon za istraživanje "recommender engine"-a.

OSS_recommend_system.pdf View this file

Ovaj seminarski rad ću svakako zapamtiti po neprospavanoj noći uoči odbrane rada(*).

Naime, tamo negdje oko ponoći sam shvatio da ključni plugin unutar reccomender-a uopšte ne obrađuje podatke. Tokom noći sam pretragom po javascript API-ju uspio poslati easyrec engine-u "rate" akcije  tako da sam na taj način "okinuo" slope one plugin.

Neprospavana noć je uzela svoj danak na samoj prezentaciji rada.

Samu prezentaciju sam odradio dosta traljavo ... Kada sam prikopčao računar na projektor, moj Mac je odabrao neku pravo malu rezoluciju. Sve aplikacije koje sam pred prezentaciju pripremio su "proklizale" po ekranu ... a ja sam na to reagovao k'o "burek u svemiru" ...

Neise. Rad je prihvaćen, što je najbitnije.

Sistemi preporuke su veoma interesantna tema za izučavanje.

Ono što sam ja uspio postići, moglo bi se nazvati "hello" od "hello world" aplikacije sa recommender sistemom.

------

(*) PeB - Principi elektronsko poslovanja/biznisa

(**) Radi ima dosta gramatičkih grešaka i nespretnih konstrukcija ... Kad je čovjek neispavan, bolje ne može

1150 views and 0 responses