Završni rad - vlasnišvo fakulteta !?

Dobio sam Odluku naučno-nastavnog vijeća fakulteta da mi je tema odobrena:

zavrsni_tema_odobrenje_nnv.pdf View this file

Inače, prvobitni naslov je bio "Agilni software development".

Međutim, fakultet traži da se koristi maternji jezik pa je na kraju preimenovano na "Agilni razvoj softvera".

Dobro je da smo stali na ovome - moglo je biti i "Žustri razvoj softvera" :)

Ono što mi je najčudnije je tačka II odluke:

Rad je vlasništvo Fakulteta informacijskih tehnologija.

Da nemam ranija iskustva u komunikaciji sa upravom FIT-a, vjerovatno bih postavio pitanje:

Zašto bi moj rad bio vlasništvo fakulteta ?

Naime, sasvim je normalno da fakultet u području akademskog djelovanja ima pravo na korištenje studentskih radova bez ograničenja.

Sasvim je normalno da se svi uključeni u izradu rada tretiraju koautorima.

Ali ovaj FIT-ov koncept: "to je naše" mi zvuči pregrubo, k'o sjekirom odsječeno.

Međutim, i ja sam se spametovo. Tačka II me ne "tangira" previše.

Na kraju krajeva, ne očekujem da će moj rad biti nešto što je uopšte vrijedno pitanja vlasništva.

Međutim, ono što je svakako interesantno jeste činjenica da se rad dešava oko našeg "knowhow ERP" projekta.

Da li bi to značilo da će programski kod proizveden kao posljedica rada na ovoj temi biti vlasništvo FIT-a ?!

Ako je to tako, a prema tački II se to može tako interpretirati, "knowhow ERP projekat bi postao faktički "kontaminiran" vlasničkim kodom (kodom koji je u vlasništvu fakulteta).

To tako može - al' malo sutra.

"FIT" je u svom obrazovnom procesu inače zanemario pitanje intelektualnog vlasništva.

Tačka II mi kazuje da kod njih generalno postoji problem u razumjevanju i tretmanu intelektualnog vlasništva.

Neise.

Na odluku se nemam namjeru žaliti :).

175 views and 0 responses